Disclaimer

 

Op het gebruik van deze website (www.eunoiapraktijk.com) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Inhoud

Je kunt geen rechten ontlenen aan de gegevens op deze website.
EUNOIA Praktijk streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden, maar kan niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is.
EUNOIA Praktijk aanvaardt daarom in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook of voortvloeiend uit het gebruik van de informatie van deze website. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houden wij ons aanbevolen.
Hoewel wij alles in het werk stellen om misbruik te voorkomen, is EUNOIA Praktijk niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website worden doorgestuurd of openbaar worden gemaakt.
EUNOIA Praktijk heeft uitsluitend de doelstelling geïnteresseerden in PSYCH-K® te informeren over de bijdrage die onze diensten in de meest ruime zin van het woord kunnen leveren aan het behoud van een goede gezondheid en/of het herstel daarvan. Daarnaast stelt zij deze geïnteresseerden op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van PSYCH-K® in relatie tot gezondheid in de breedste zin van het woord.
EUNOIA Praktijk kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de gepubliceerde informatie.

Gebruik van informatie

EUNOIA Praktijk streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat EUNOIA Praktijk niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. EUNOIA Praktijk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen EUNOIA Praktijk en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

EUNOIA Praktijk garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met EUNOIA Praktijk te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. EUNOIA Praktijk heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. EUNOIA Praktijk aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van EUNOIA Praktijk zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat EUNOIA Praktijk daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Medische diagnose

Deze site is niet bedoeld als vervanging van een medische diagnose en de lezer wordt nadrukkelijk geadviseerd zijn of haar arts te raadplegen voor specifieke informatie over zijn persoonlijke gezondheidssituatie.
Houd er rekening mee dat de PSYCH-K® methode zoals beschreven op deze website, mogelijk onbekend is bij uw professioneel zorgverlener en daarom moeilijk te beoordelen is.
Aan de berichtgevingen die EUNOIA Praktijk publiceert kun je geen rechten ontlenen en niet beschouwen als een aanbeveling om ziektes te behandelen.

 

Chayenne van der Kooij - EUNOIA Praktijk

Chayenne van der Kooij - EUNOIA Praktijk

Ik reageer doorgaans binnen 24 uur

Offline - Ik reageer doorgaans binnen 24 uur

Chayenne van der Kooij - EUNOIA Praktijk

Hoi 👋 Heb je een vraag?

Stel ze gerust via één van de onderstaande Social Media kanalen:

Contact via:
chat Vragen?